İnsanın en önemli kaynak olduğuna inanan Orkun&Orkun’un insan kaynakları politikası aşağıdaki ilkelere göre şekillenmektedir:

- Çalışanların Orkun&Orkun'a ve grubun değerlerine olan bağlılığını ve bu bağlılığın devamlılığını sağlamak.

- Çalışanlar arası ekip çalışması ve iletişimi en yüksek düzeyde tutabilmek.

- Kurumsallaşma ve kalitedeki ilerleme ile paralel olarak, çalışanlar arası samimiyet ve aile ortamının devamlılığını sağlayabilmek.

- Kişisel gelişimine önem vermek ve çalışanlarını bu konuda teşvik etmek.

- Çalışanların performanslarını objektif şekilde değerlendirebilmek. Performans durumuna göre yapılan aksiyonlarla çalışanın performansının yüksek düzeyde kalmasını veya istenen düzeye çıkmasını sağlamak.

- Dış müşterilermiz kadar önemki olan çalışanlarımızın, yani iç müşterilerimizin de güven ve memnuniyetini sürekli kılarak, verimliliklerini arttırmak.

Bizimle çalışmak istermisiniz?
Şimdi Başvur Gönder